DERANOL Söve üretiminde kullanılan film yapıcı ajandır. Minimum film oluşturma sıcaklığını (MFMT) düşürerek, film  oluşumu sırasında meydana gelebilecek mikro çatlakları engeller.