ACTICIDE SR 5255 DCOIT içeren, asetoksi silikon mastiklerde kullanılan küf ve mantar önleyici kuru film biyositidir.
ACTICIDE SR 2405 OIT içeren, asetoksi silikon mastiklerde kullanılan küf ve mantar önleyici kuru film biyositidir.
ACTICIDE MR 874 ZNP içeren, nötr silikon mastiklerde kullanılan kuru film biyositidir.
ACTICIDE MKL- 2 Akrilik mastik üretiminde kullanılan, mantar ve su yosunu oluşumunu engelleyen kuru film biyositidir. OIT+ZNP+ DIURON (Amme Enkapsüle Teknolojisi) kombinasyonudur.
ACTICIDE IOA Akrilik mastik üretiminde kullaınlan mantar oluşumunu engelleyen, IPBC+OIT kombinasyonu kuru film biyositidir.
ACTICIDE 45 OIT içeren kuru film biyositidir.
ACTICIDE HF 3 Akrilik mastik üretiminde kullanılan, CIT/MIT+EDDM kombinasyonu kutu içi biyositidir.
ACTICIDE FS (N) Akrilik mastik üretiminde kullanılan, CIT/MIT+TMAD kombinasyonu kutu içi biyositidir. Uzun süreli koruma sağlar.
ACTICIDE MV Akrilik mastik üretiminde kullanılan, CIT/MIT içeren kutu içi biyositidir. Formaldehit içermez. Özellikle  formaldehit ve bivalent metal iyonu hassasiyeti olan formülasyonlar için önerilir.
ACTICIDE BW 20 Akrilik mastik üretiminde kullanılan, BIT içeren, daha yüksek pH ve sıcaklıklarda (80°C) etkin kutu içi biyositidir.
ACTICIDE MBS Akrilik mastik üretiminde kullanılan, MIT+BIT kombinasyonu, daha yüksek pH ve sıcaklıklarda (80°C) etkin kutu içi biyositidir.
ACTICIDE MBS 5050 Akrilik mastik üretiminde kullanılan, MIT+BIT kombinasyonu, daha yüksek pH ve sıcaklıklarda (80°C) etkin kutu içi biyositidir.
ACTICIDE MBF 28 Akrilik mastik üretiminde kullanılan MIT+BIT+TMAD kombinasyonu, kutu içi biyositidir. Uzun süreli koruma sağlar.
ACTICIDE LA 1209 CIT+MIT+BRONOPOL kombinasyonu, bivalent metal iyonları hassasiyeti olan formülasyonalarda kullanılan kutu içi biyositidir.