ACTICIDE  HF 3 Su izolasyonu ürünlerinde mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, cit/mit+eddm donörü içeren, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE  FS (N) Su izolasyonu ürünlerinde mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, cit/mit+tmad donörü içeren, uzun süreli koruma sağlayan, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE  MV Bilhassa formaldehit ve bivalent iyonlari içermemesi gereken su izolasyonu ve benzeri kaplamalarda, mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, sadece cit/mit içeren, Formaldehit içermeyen, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE  MBS Su bazlı ürünlerde içerdiği mit+bit etken maddelerinin snerjik etkinliği ile geniş bir mikrobiyolojik aktiviteye sahip olan bakteri, küf ve mayalara karşı koruma sağlayan kutu içi koruyucudur. Formaldehit hassasiyeti olan üretim tiplerinde özellikle tercih edilir. Diğer kutu içi koruyuculara göre yüksek pH’larda ve daha yüksek sıcaklıklarda (80°C) etkinliğini korur.
ACTICIDE  MBS 5050 Su bazlı ürünlerde içerdiği mit+bit etken maddelerinin snerjik etkinliği ile geniş bir mikrobiyolojik aktiviteye sahip olan bakteri, küf ve mayalara karşı koruma sağlayan kutu içi koruyucudur. Formaldehit hassasiyeti olan üretim tiplerinde özellikle tercih edilir. Diğer kutu içi koruyuculara göre yüksek pH’larda ve daha yüksek sıcaklıklarda (80°C) etkinliğini korur.
ACTICIDE  MBF 28 Su izolasyonu ürünlerinde mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, mit+bit+tmad donörü içeren, uzun süreli koruma sağlayan, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE MBR 1 Su bazlı ürünlerde içerdiği mit+bit etken maddelerinin snerjik etkinliği ile geniş bir mikrobiyolojik aktiviteye sahip olan bakteri, küf ve mayalara karşı koruma sağlayan kutu içi koruyucudur. Formaldehit hassasiyeti olan üretim tiplerinde özellikle tercih edilir. Diğer kutu içi koruyuculara göre yüksek pH’larda ve daha yüksek sıcaklıklarda (80°C) etkinliğini korur.
ACTICIDE  OF  2 Lignin, melas ve naftalin bazlı ürünler içeren beton katkı kimyasalları üretiminde kullanılan, oit+eddm donörü içeren kutu içi koruyucudur.
ACTICIDE  OF  25 Lignin, melas ve naftalin bazlı ürünler içeren beton katkı kimyasalları üretiminde kullanılan, oit+tmad donörü içeren kutu içi koruyucudur.
ACTICIDE  LV 706 Su bazlı dezenfeksiyon solüsyonlarında, küf ile kontamine olmuş yüzeylerin yeni uygulama öncesinde temizlenmesi ve strelize edilmesinde kullanılan biyosittir. Katyonik aktiflerle uyumlu ürünlerde kutu içi koruyucu olarak da kullanılır.
ACTICIDE  OTP 10 Islak hacimler için çimento esaslı yapıştırıcı ve derz dolgularda kullanılan, oit (Amme teknolojisi) içeren toz biyosittir.
ACTICIDE SR 1453 Islak hacimler için çimento esaslı yapıştırıcı ve derz dolgularda kullanılan, oit (Amme teknolojisi) +terbutryn içeren toz biyosittir.
ACTICIDE  SPX Su izolasyonu ve benzeri kaplamalarda, mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, sadece cit/mit içeren, formaldehit içermeyen, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE  GR Bitüm esaslı su yalıtım malzemelerinde kullanılan, hht donörü içeren, kutu içi koruyucudur.