DERFOAM 1050 S Su bazlı sistemlerde ve su izolasyonu ürünlerinde, köpük oluşumunu engellemek için kullanılan silikon emülsiyonu bazlı köpük kesicidir.
DERFOAM LDR Su bazlı sistemlerde  ve su izolasyonu ürünlerinde, köpük oluşumunu engellemek için kullanılan mineral yağ bazlı köpük kesicidir.
FOAMER  B 100 Su bazlı sistemlerde, su izolasyonu ürünlerinde köpük oluşumunu engellemek için kullanılan, mineral yağ esaslı köpük kesicidir.
AXILAT DF 770 D Çimento bazlı yapı kimyasalı ürünlerinde köpük kontrol ajanı olarak kullanılan, inert bir taşıyıcı üzerinde mineral yağ ve nonyonik sürfaktan karışımı olan toz köpük kesicidir.
DERFOAM  PDF 20 A Çimento bazlı yapı kimyasalları üretiminde kullanılan toz köpük kesicidir.
DERFOAM  PDF 60 İnert bir taşıyıcı üzerinde mineral yağ ve nonyonik surfaktan karışımı APEO Free toz köpük kesicidir.