ACTICIDE HF 3 Su bazlı boya ve kaplamalarda mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, cit/mit+eddm donörü içeren, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE FS(N) Su bazlı boya ve kaplamalarda mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, cit/mit+tmad donörü içeren, uzun süreli koruma sağlayan, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE MV Bilhassa formaldehit ve bivalent iyonları içermemesi gereken su bazlı boya ve kaplamalarda mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, sadece cit/mit içeren, Formaldehit içermeyen, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE MBS Su bazlı boya ve kaplamalarda içerdiği MIT+BIT etken maddelerinin snerjik etkinliği ile geniş bir mikrobiyolojik aktiviteye sahiptir. Bakteri, küf ve maya oluşumunu engelleyen kutu içi koruyucudur. Formaldehit hassasiyeti olan üretimlerde özellikle tercih edilir. Diğer kutu içi koruyuculara göre yüksek pH’larda ve sicaklıklarda (80°C) etkindir.
ACTICIDE MBS 5050 Su bazlı boya ve kaplamalarda içerdiği MIT+BIT etken maddelerinin snerjik etkinliği ile geniş bir mikrobiyolojik aktiviteye sahiptir. Bakteri, küf ve maya oluşumunu engelleyen kutu içi koruyucudur.
Formaldehit hassasiyeti olan üretimlerde özellikle tercih edilir. Diğer kutu içi koruyuculara göre yüksek pH’larda ve sicaklıklarda (80°C) etkindir.
ACTICIDE MBF 28 Su bazlı boya ve kaplamalarda mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, MIT+ BIT+TMAD donörü içeren, uzun süreli koruma sağlayan, kutu içi bakteri önleyicidir.
A CTICIDE MBL Su bazlı boya ve kaplamalarda mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, MIT+BIT+BRONOPOL içeren, uzun süreli koruma sağlayan, kutu içi bakteri önleyicidir.
ACTICIDE MBR 1 Su bazlı boya ve kaplamalarda içerdiği MIT+BIT etken maddelerinin snerjik etkinliği ile geniş bir mikrobiyolojik aktiviteye sahiptir. Bakteri, küf ve maya oluşumunu engelleyen kutu içi koruyucudur.
Formaldehit hassasiyeti olan üretimlerde özellikle tercih edilir. Diğer kutu içi koruyuculara göre yüksek pH’larda ve sıcaklıklarda (80°C) etkindir.
ACTICIDE MKB 3 Su bazlı iç ve dış cephe sistemlerde mantar ve yosun üremesini önleyen OIT+ZnP+terbutryn içeren kuru film koruyucudur.
ACTICIDE MKL- 2 Su bazlı iç ve dış cephe sistemlerde küf ve yosun üremesini önleyen, oit+znp+diuron içeren kuru film koruyucudur. Diuron Amme teknoloji (enkapsülasyon) ile korunmuştur. Bu nedenle
kontrollü salınım yaparak uzun süreli koruma sağlar.
ACTICIDE IPS 30 İç cephe boyaları, vernik ve ahşap koruyucular, dolgu vernikleri gibi ürünlerde küf oluşumuna karşı koruyan, ipbc içeren kuru film koruyucudur. Su ve solvent bazlı sistemler ile uyumludur.
ACTICIDE OF 2 Su bazlı pigment pasta üretiminde ambalaj içindeki ürünün yüzeyinde küf oluşumunu önleyen oit+eddm içeren kutu içi koruyucudur.
ACTICIDE OF 25 Su bazlı pigment pasta üretiminde ambalaj içindeki ürünün yüzeyinde küf oluşumunu önleyen oit+tmad içeren kutu içi koruyucudur.
ACTICIDE IOA Su bazlı iç ve dış cephe sistemlerde küf oluşumunu önleyen, ipbc+oit içeren kuru film koruyucudur. Antbakteriyel boya üretiminde küf önleyici olarak kullanımı özellikle önerilir.
ACTICIDE ZPD 1 Su bazlı iç/dış cephe boya ve kaplamalarda mantar ve alg oluşumunu önleyen ZnP içeren kuru film koruyucudur. Antibakteriyel boya üretiminde yüzeydeki boya filminde bakteri önleyici olarak kullanılır.
ACTICIDE LV 706 Su bazlı dezenfeksiyon solüsyonlarında ve küf ile kontamine olmuş yüzeylerin yeni uygulama öncesinde temizlenmesi ve strelize edilmesinde kullanılan biyosittir. Katyonik aktiflerle uyumlu
ürünlerde kutu içi koruyucu olarak da kullanılır.
ACTICIDE DB 20 İşletme temizliğinde ve kontamine olmuş ürünlerin dezenfekte edilmesi, oluşan bakteri, küf ve yosun üremesinin kontrol altına alınması için kullanılan, dbnpa içeren biyosittir.
ACTICIDE LA 1209 İşletme temizliğinde ve kontamine olmuş ürünlerin geri kazanılmasında oluşan bakteri, küf ve yosun üremesinin kontrol altına alınması için kullanılan, CIT/MIT+BRONOPOL içeren biyosittir.
ACTICIDE SPX Su bazlı boya ve kaplamalarda mikrobiyal kontaminasyonlara karşı, sadece CIT/MIT içeren, formaldehit içermeyen, kutu içi bakteri önleyicidir.