REOLOJİ AJANI Bentonit esaslı reoloji ajanıdır. Solvent bazlı boyalarda, pigmentlerin ve bilhassa inorganik dolgu maddelerinin çökmesini engeller ve tiksotropik etki sağlar.