METİL ETİL KETOKSİM Alkid esaslı hava kurumalı endüstriyel boya ve verniklerde kabuklaşma önleyici ajan olarak kullanılır.